CERTIFIERING OCH VILLKOR

Köpvillkor
Åldersgräns
Om du är minderårig måste du ha målsmans tillstånd. Ett sådant tillstånd skall ske skriftligen och tillhandahållas Happy Smile per e-post.

Personuppgifter
Happy Smile lämnar aldrig ut dina personuppgifter till en tredje part. Vi följer alltid Personuppgiftslagen (PUL). När du som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter inom vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Du har alltid rätt att ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om så önskas

Leverans
I samband med din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt samt eventuella fraktkostnader som gäller. Det är ditt ansvar att se till att angiven adress vid beställningstillfället är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges. Leveransen sker inom 30 dagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre.

Betalning
Du väljer betalningsmetod i samband med beställning. I kassan framgår vilka betalningsmetoder som tillämpas. Vi använder oss av Klarna.

Lämnad kundvagn
Om ditt köp avbryts e-postar vi en kom-ihåg-lista med de produkter som du lagt i din kundvagn. Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa din kundvagn med samtliga produkter i.

Outlöst försändelse
Det är ditt ansvar som kund att hämta ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på din AVI. Försändelsen ligger på utlämningsstället i 14 dagar innan den returneras till oss. I de fall där försändelsen ej hämtats ut debiteras du faktiska fraktkostnader för tur -returfrakten samt en administrativ kostnad på 99 SEK

Ångrat köp
Som privatperson har du i enlighet med distansavtalslagen alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dagen du mottagit din försändelse. Information om eventuellt ångrat köp ska ske skriftligen senast 14 dagar efter att du mottagit din försändelse eller väsentlig del av försändelsen.

Önskar du ångra ditt köp skickar du ett e-post till vår kundtjänst på info@happysmileteeth.com och meddela oss om att du önskar ångra ditt köp. Väljer du att istället skicka brev till oss kan du använda dig av Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.

Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering. Notera att om produkten minskat i värde till följd av att du hanterat den i större utsträckning än vad som varit nödvändigt, till exempel för att undersöka varan eller liknande, så har vi enligt lagen rätt att göra ett skäligt värdeminskningsavdrag på köpeskillingen.

Det är du själv som måste bekosta samt ombesörja returfrakten i samband med ångrat köp. Returen får ej ske som postförskott eller efterkrav. Returen skall skickas till den angivna adress du erhåller i samband med att du informerar oss om att du önskar ångra ditt köp. Returen skall skickas direkt till angiven adress och inte till ombud. Försändelser som skickas till ombud eller liknande hämtas ej ut. Tänk på att du ansvarar över returförsändelsen. Om returen görs av andra skäl än att produkten är felaktig står köparen även för ursprunglig fraktkostnad till kund.

Ångerrätt gäller ej för företag.

Reklamationer
Som privatperson har du alltid 3 års reklamationsrätt i enlighet med konsumentköplagen.

Vid eventuell reklamation kontaktar du vår kundtjänst via info@happysmileteeth.com. Om du har mottagit en skadad produkt, eller om vi har skickar fel produkt, måste du reklamera produkten snarast och senast inom 2 månader från att du har upptäckt eller borde ha upptäckt eventuella fel på produkten. Det är endast du som ursprungskund som har möjlighet att reklamera en produkt.

För privatpersoner tillämpas alltid konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationsärende. Dvs att vi som återförsäljare har haft möjlighet att konstatera skadan/felet för den aktuella reklamationen. Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Om vi av någon anledning inte har möjlighet att skicka en ny produkt till dig inom skälig tid, kommer en återbetalning av köpeskillingen ske inom skälig tid. Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika eventuellt onödiga kostnader.

Skrivfel
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt för eventuella felaktigheter i information och specifikationer vad gäller produkter och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Tvist
jaj consulting följer alltid svensk lagstiftning. jaj consulting följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

CERTIFIERING OCH VILLKOR FDA godkänd, läs nedan för att se vad som gör Happy Smile med CE & FDA godkännande till  rätt val för dig. NATURLIG : Happy Smile produkter med CE-godkänd FDA är naturligt gjorda av naturprodukter och är därför lämpliga för dina tänder, till skillnad från andra liknande produkter som orsakar känslighet för tänder. Efter användning enligt råd märker majoriteten av våra kunder betydande förändring på sina tänder. Fläckarna ska rengöras, och du kommer att ha ett ljust leende till skillnad från andra produkter som tar lång tid att skildra förändringar

VÄLTESTAD PROCEDURER OCH FÖRSIKTIGHETER: produkten är utformad för specifika individer med vissa försiktighetsåtgärder som är väl angivna för att undvika missbruk av efter att ha tagit negativ effekt till skillnad från andra liknande produkter som inte låter konsumenterna bli medvetna om försiktighetsåtgärderna